Start
Info om Rökåbygden
Aktuellt
Bli medlem
  - Styrelsen

Gästbok
Nyss hänt
Föreningar
Videoklipp
Länkar
Kalender
Nyhetsbrev
Rökåboken
Utflykter
Arkivet
Byar i Malå
Bilder
Pressklipp
Företag
Söksidan
Byarnas Hus
Facebook

 
 Föreningens styrelse för 2015

 Ordf.           Monica Örnberg   
 Vice. ordf.  Christer Enberg
 Sekr.            Lennart Åslund
 Ledamot     Sören Blom
 Ledamot     Rolf Örnberg
 Ledamot:     Roland Nordström
 Ledamot:    Stellan Lundmark 
 Ersättare:    Christina Eriksson
 Ersättare:    Ethel Lundmark
 Kassör  utanför styrelsen  Ulf Wikman 
Byaföreningens styrelse
 
Ordförande :       

Rolf Örnberg
Vice ordförande: 

Lennart Åslund
Kassör:                

Ulf Wikman
Sekreterare:       

Inga-Britt Hultmar, 0953-400 46. Även kulturansvarig
Ledamot:            

Christer Enberg
Ledamot:             

Sören Blom
Ledamot:             

Stellan Lundmark
Ersättare:            

Staffan Stenman
Ersättare:            

Mattias Arousell

 
2019 © Välkommen till Rökåbygdens Byaförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se